Example : Kata-kata untuk diringkas
Example : John Doe
Example : john@company.com